Samorząd

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę zostaje wystawione zaświadczenie o stanie majątkowym

KOGO DOTYCZY

Wnioskodawca

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Wnioski do pobrania w Referacie Finansów i Gospodarki Gminnej, pokój nr 8

OPŁATY

Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione.

Podlegające opłacie: – zaświadczenie – 17,00 zł
nr rachunku bankowego: 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Nadzór sprawuje: Mirosława Zbrzeźniak – Skarbnik Gminy, I piętro

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat – I piętro, pokój 107, tel. 86 277 50 03
pokój 8, tel. 86 277 50 89

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie lub najpóźniej do 7 dni od dnia złożenia wniosku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2016 poz. 1827)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Brak