Finanse

Wójt Gminy Boguty-Pianki jest organem podatkowym w zakresie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.