Pomoc społeczna

"Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

 

Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w wersji papierowej w urzędzie. Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy (z wyrównaniem od lipca) wniosek można złożyć w lipcu, sierpniu lub wrześniu.

 

Program "Rodzina 500+"

 

  • zniesienie kryterium dochodowego - świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny

  • uproszczona procedura - urząd nie będzie wydawał już decyzji administracyjnych, jedynie informację

  • dłuższy czas wypłaty świadczenia - nowy okres świadczeniowy Rodzina 500 + trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r.

  • dłuższy czas na złożenie wniosku - rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku

  • brak wymogu ustalenia alimentów

  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku