Finanse

W 2023 roku wysokość stawek podatku od nieruchomości określa uchwała nr 220/XXIX/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Źródło: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13320/

Zwolnienia w podatku od nieruchomości określa uchwała nr 157/XX/21 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Źródło: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/11331/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512).

Aktualna deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z informacją w sprawie podatku od nieruchomości: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa uchwała Nr 8/III/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Źródło: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=113499

Zwolnienia w podatku od nieruchomości określa uchwała Nr 104/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Źródło: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=86702

 

pdfDeklaracja na podatek od nieruchomości

pdfInformacja w sprawie podatku od nieruchomości