ankieta melioracja

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.)

Dostępna pod linkiem:
https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

 

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,

b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,

c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

znaki strona www

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P z 2018r., poz.1007) realizuje w/w program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

plakat budzet panstwa

plakat budzet panstwa

Gmina Boguty-Pianki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Gmina Boguty-Pianki stawia na ekologię!
 
Kolejne budynki w Gminie Boguty-Pianki przejdą termomodernizację.Tym razem prace remontowe odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Bogutach – Piankach. Inwestycje będą miały efekt ekologiczny – poprawią jakość powietrza w gminie. Ocieplone i zmodernizowane budynki to także lepsze warunki do nauki oraz pracy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 2 mln zł dofinansowania w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. 6 października umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz wójt gminy Boguty-Pianki Jędrzej Michał Drewnowski i skarbnik Mirosława Zbrzeźniak.
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wiele się zmieni. Wsparcie z funduszy europejskich pozwoli na szereg prac termomodernizacyjnych. Będzie to m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi, ocieplenie dachu nad częścią budynku, a także stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
W ośrodku wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Pojawi się nowy kocioł na pellet wraz z automatyką sterującą, a stare grzejniki zostaną wymienione na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. Zakres prac obejmie także modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo beneficjent nie zapomni o wymianie oświetlenia na te energooszczędne LED oraz rozbuduje instalację odgromową budynku.
Zakres prac w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II obejmie wymianę starego pieca na kocioł gazowy, przyłączenie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby kotłowni. Następnie zaplanowana jest budowa zewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie systemu detekcji i alarmu gazu i CO oraz montaż niezbędnej armatury i urządzeń wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi. W ramach projektu zostaną wymienione okna i drzwi zewnętrzne, ściany, dachy i stropodachy budynku ocieplone, a oświetlenie na terenie szkoły będzie LED-owe. Aby umożliwić produkcję energii elektrycznej, na obu budynkach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.
To już druga w tym roku podpisywana umowa na dofinansowanie działań, których celem jest podniesienie efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Boguty-Pianki. Łączna kwota dofinansowania ze środków UE to ponad 3 mln zł. Oprócz bardzo istotnego i oczekiwanego efektu ekologicznego realizacja zadania przyniesie w kolejnych latach także znaczące oszczędności finansowe.
Dzięki tej inwestycji obniżona zostanie emisji dwutlenku węgla, pyłów i gazów powstających podczas produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych o ponad 300 ton CO2/rocznie, a co za tym idzie poprawi się jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy i przede wszystkim użytkowników budynków Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Bogutach – Piankach i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach.
Wyremontowane placówki będą też bezpieczniejsze, funkcjonalne i estetyczne, zarówno dla dzieci, mieszkańców jak i pracowników.
 
podpisanie umowy 2
 
podpisanie umowy 3
 
podpisanie umowy 1

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie
21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju.

Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji Leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez
18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
ze schorzeniami:

  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
    i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)

  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)

  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc
    w okresie wydolności oddechowej).
    Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (formularz KRUS) wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 760-74-20

W związku przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Boguty-Pianki od 04.10.2021 r do 07.11.2021 r. odwiedzą Państwa ankieterzy firmy Ekodialog. Przeprowadzą oni krótką ankietę m.in. na temat rocznego zużycia paliwa do ogrzewania czy instrukcji obsługi źródła ciepła. Ankieterzy będą posiadać stosowne upoważnienie Wójta. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła. Ocena skali problemu ułatwi skuteczne pozyskiwanie dofinansowanie na wymianę kotłów oraz innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzacja źrodeł ciepła plakat

Do końca spisu zostało kilka dni. Spora grupa mieszkańców Mazowsza przypomniała sobie o tym obowiązku właśnie teraz, blokując infolinię i punkty spisowe. Jeśli obawiasz się, że nie zdążysz się spisać i zapłacisz grzywnę, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zostaw numer telefonu na infolinii. Oddzwonimy.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. To odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem lub wolą mieć wsparcie rachmistrza. Ze względu na bardzo duże obciążenie infolinii, zmieniono zasady jej funkcjonowania. Wystarczy zadzwonić pod nr 22 279 99 99, postępować zgodnie z komunikatami i na koniec zostawić swój nr telefonu. Rachmistrz bardzo szybko oddzwoni z nr infolinii lub 22 828 88 88. Na ekranie może się wyświetlić tylko jeden z tych dwóch numerów.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie gminy/miasta, możesz skorzystać z punku spisowego i wypełnić formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie gminy/miasta przebiega sprawnie, jednak w ostatnich dniach września mogą tworzyć się kolejki.

Nie ma co czekać do ostatniego dnia września na kontakt z rachmistrzem. Ze względu na ograniczenia, może już się z nami nie zdążyć skontaktować. Dlatego warto obowiązek spisowy wypełnić samemu, dzwoniąc na infolinię lub spisując się przez Internet.

Co zrobić żeby nie zapłacić kary grzywny 5000 zł za brak udziału w spisie powszechnym?

Po prostu się spisać jak najszybciej i nie liczyć, że ktoś nie zauważy niespisanego mieszkania czy osoby. Wypełnienie formularza spisowego trwa ok 10 minut. To nie jest trudne!

Informacje o spisie znajdują się na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach urzędów gmin i miast.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała szansę na uzyskanie sztandaru dla jednostki.
31 maja 2021r. powstał Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej składający się z przedstawicieli samorządu powiatu ostrowskiego tj. Starosta Ostrowski Pana Zbigniew Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Jerzy Bauer, Burmistrz Gminy Brok Pan Marek Młyński, Wójtowie Gmin: Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek, Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk, Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski, Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz, Boguty Pianki Pan Jędrzej Drewnowski, Szulborze Wielkie Pan Krzysztof Michalec, Nur Pan Rafał Kruszewski oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bartosz Kublik.

Przedstawiciele lokalnych samorządów świadomi są rangi i prestiżu jakim jest posiadanie sztandaru przez ostrowską policję. Nadanie sztandaru KPP w Ostrowi Mazowieckiej będzie uhonorowaniem trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i policjantek oraz pracowników ostrowskiej jednostki w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Poczet wraz ze sztandarem swoją obecnością dopełni ślubowanie nowo przyjętych policjantów, uroczystości policyjne oraz państwowe.

Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup sztandaru. Zbiórka będzie miała charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Mieszkańcy powiatu ostrowskiego i instytucje pragnące wesprzeć zbiórkę będącą uznaniem dla pracy policjantów strzegących bezpieczeństwa mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto:

Społeczny Komitet Na Rzecz Ufundowania Sztandaru
dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Nr rachunku bankowego:
92 8923 0008 0027 6197 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Tytuł wpłaty:
Sztandar dla KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach ogłasza nabór na uczestnika w Klubie Senior w Bogutach-Piankach.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 oraz w ramach projektu „ Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguty-Pianki” dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.