Samorząd

 1. Tymiński Grzegorz- Przewodniczący Rady - Przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, pokój nr 101, w każdy poniedziałek w godzianch 10.00- 13.00
 2. Godlewski Mieczysław - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Bogucki Piotr
 4. Godlewska Aneta
 5. Godlewska Jadwiga
 6. Kazanowski Mirosław
 7. Murawski Mirosław
 8. Nienałtowski Jan Jarosław
 9. Ponichtera Uszyńska Natalia
 10. Skłodowski Bogdan
 11. Skowroński Eugeniusz
 12. Tymińska Jadwiga
 13. Tymiński Piotr Paweł
 14. Zawistowski Artur Marek
 15. Złotkowski Konrad

 

Komisje Rady Gminy Boguty-Pianki

 

Komisja Rewizyjna

 1. Bogdan Skłodowski - Przewodniczący Komisji
 2. Artur Marek Zawistowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Piotr Paweł Tymiński
 4. Natalia Ponichtera Uszyńska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Mirosław Murawski - Przewodniczący Komisji
 2. Aneta Godlewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Piotr Bogucki
 4. Jadwiga Godlewska
 5. Eugeniusz Skowroński
 6. Konrad Złotkowski

 

Komisja Spraw Gospodarczych, Rolnictwa, Planowania i Budżetu

 1. Konrad Złotkowski - Przewodniczący Komisji
 2. Mieczysław Godlewski
 3. Mirosław Kazanowski
 4. Mirosław Murawski
 5. Jan Jarosław Nienałtowski
 6. Eugeniusz Skowroński

 

Komisja Spraw Socjalnych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 1. Jadwiga Tymińska - Przewodniczący Komisji
 2. Jadwiga Godlewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Piotr Bogucki
 4. Aneta Godlewska
 5. Mieczysław Godlewski