Finanse

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Źródło: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=86701

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

pdfDeklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych

pdfZalacznik-do-deklaracji