Finanse

W 2024 roku wysokość stawek podatku od środków transportowych określa uchwała nr 288/XXXVIII/23 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Źródło: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=14268

Aktualna deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


W 2023 roku wysokość stawek podatku od środków transportowych określa uchwała nr 221/XXIX/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 20 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Źródło: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13321/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512).

Aktualna deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Źródło: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=86701

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

pdfDeklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych

pdfZalacznik-do-deklaracji