Oświata

Do obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach należy teren całej Gminy Boguty-Pianki obejmujący następujące wsie: Boguty-Augustyny, Boguty-Leśne, Boguty-Pianki, Boguty-Rubiesze, Boguty-Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Drewnowo-Daćbogi, Drewnowo-Lipskie, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Jankowięta, Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Drewnowo-Konarze, Kunin-Zamek, Kutyłowo-Bródki, Szpice-Chojnowo, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Białe-Chorosze, Białe-Figle, Białe-Giezki, Białe-Kwaczoły, Białe-Misztale, Białe-Papieże, Białe-Szczepanowice, Białe-Zieje, Drewnowo-Gołyń, Godlewo-Łuby, Michałowo-Wróble, Boguty-Milczki, Drewnowo-Dmoszki, Kutyłowo-Perysie, Kutyłowo-Skupie, Złotki-Przeczki, Złotki-Pułapki, Złotki-Stara Wieś, Tymianki-Adamy, Tymianki-Bucie, Tymianki-Dębosze, Tymianki-Moderki, Tymianki-Okunie, Tymianki-Pachoły, Tymianki-Skóry, Tymianki-Szklarze, Godlewo-Baćki, Kraszewo-Czarne, Murawskie-Czachy, Murawskie-Miazgi, Zabiele-Pikuły, Zawisty-Dworaki, Zawisty-Koziany, Zawisty-Króle, Zawisty-Kruki, Zawisty-Piotrowice, Zawisty-Wity.