Pomoc społeczna


Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/267914/files/uchwala_36.pdf


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy W Rodzinie na lata 2017-2021

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/359684/files/uchwala_nr_118.pdf


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/370499/files/uchwala_nr_123.pdf

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/377959/files/uchwala_nr_137.pdf


Gminny wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/451286/files/nr_20.pdf


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguty-Pianki na 2019 rok

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/447595/files/nr_9.pdf


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Boguty-Pianki na 2019 rok

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46735/wiadomosci/447595/files/nr_10.pdf