Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach ogłasza nabór na uczestnika w Klubie Senior w Bogutach-Piankach.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 oraz w ramach projektu „ Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguty-Pianki” dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Jeśli masz już za sobą udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021, to bardzo dobrze - zyskałeś Ty i Twoja gmina. Jednak dla przyszłości Twojej „małej ojczyzny” niezwykle ważne jest, aby w Twoje ślady poszli wszyscy inni mieszkańcy gminy. Dlatego podczas pogawędek z sąsiadami i znajomymi warto pytać, czy też już wywiązali się z tego obowiązku.

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 będą podstawą do bardzo wielu prorozwojowych i ważnych społecznie przedsięwzięć i inwestycji w Twojej gminie. Dlatego tak istotne jest, aby w spisie wzięło udział 100% mieszkańców Twojej gminy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Wójt Gminy Boguty-Pianki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
Serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny "Pożegnanie Lata"

Zapraszamy do udziału!

plakatrfestyn

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach ogłasza nabór na uczestnika w Klubie Senior w Bogutach-Piankach.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 oraz w ramach projektu „ Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguty-Pianki” dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o mieszkaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym kraju już od 100 lat!

Obecnie temat mieszkań, ich cen i dostępności wzbudza wiele emocji. Z tego powodu narasta wiele mitów na temat pytań o mieszkania w spisie powszechnym. Jeśli ktoś podejrzewa, że w ten sposób ktoś zamierza kontrolować jego majątek lub zbiera informacje do podatku katastralnego, to koniecznie powinien przeczytać tekst do końca.

Dnia 28 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1143, t.j.) – zwanym dalej NSP 2021

Przygotuj krótki maksymalnie dwuminutowy film zachęcający do udziału w spisie powszechnym.