Klepsydra pan Roman

Wójt Gminy Boguty-Pianki

zaprasza

uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Boguty-Pianki do udziału

w Konkursie na najlepsze Upamiętnienie w 2023r.

Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

 

Zasady przystąpienia do konkursu znajdują się w regulaminie:

REGULAMIN_KONKURSU

Konkurs-11-listopada-zaproszenie-2.jpg

dozynki logotypy

W niedzielę 27 sierpnia 2023 roku w Bogutach-Piankach odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

Wybory do Rad Powiatowych

Mazowieckiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku

       

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 1  Kodeksu  karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć
  w dniu 04.09.2023 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
  w siedzibie urzędu gminy/miasta od dnia 25.08.2023 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać
w Oddziałach Biura MIR.

Oddział

Adres

Telefon/e-mail

Obsługiwane gminy z powiatów

CIECHANÓW

ul. 17 Stycznia 7,                 III piętro, pok. 317             06-400 Ciechanów

tel. 23 672 86 02

fax  23 672 44 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

OSTROŁĘKA

Ul. Goworowska 8a

07-400 Ostrołęka

tel. 29 764 65 13

fax. 29 764 65 12

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

PŁOCK

ul. Synagogalna 7a, lok. 1

09-402 Płock

tel./fax 24 366 33 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gostyniński, płocki, sierpecki

RADOM

ul. Wolność 10B

26-600 Radom

tel. 48 363 63 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

SIEDLCE

ul. E.Wiszniewskiego 4

II piętro pok. 2              08-110 Siedlce

tel. 500 040 410

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński

WARSZAWA

Parzniew                            ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

tel. 22 290 25 79 w.1

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

 Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego, należy składać w terminie do 15 września 2023 r.

Do stypendium socjalnego obowiązuje kryterium dochodowe – dochód rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochody są liczone  z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o stypendium. Stypendium szkolne przysługuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Przypominamy o dostarczeniu imiennych faktur za dokonane wydatki na cele edukacyjne.

Dożywianie

Przyjmujemy podania o pomoc społeczną w formie posiłku dla dzieci z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. O tę pomoc mogą ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza 1200,00zł netto na osobę oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej. Dochody są brane z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku.

Fundusz alimentacyjny 2023/2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 2022 r. z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł miesięcznie.

Świadczenia rodzinne 2023/2024

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W okresie zasiłkowym, trwającym od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2022 r. oraz dochody utracone i uzyskane po tym roku.

Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowego emp@tia, bankowości elektronicznej oraz portalu PUE ZUS.

Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku.