Finanse

Podatek rolny na terenie Gminy Boguty-Pianki w 2023 roku wynosi:

  • 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 185,125 zł,
  • 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) 370,25 zł
    *gospodarstwo rolne – łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000333 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995)
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000995

Aktualna deklaracja na podatek rolny wraz z informacją w sprawie podatku rolnego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Podatek rolny na terenie Gminy Boguty-Pianki w 2019 roku wynosi:

  • 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 135,90 zł,
  • 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) –271,80 zł
    *gospodarstwo rolne –łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz. 1004)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf


pdfDeklaracja na podatek rolny

pdfInformacja w sprawie podatku rolnego