Na terenie Gminy Boguty-Pianki działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

1) OSP Boguty-Pianki

2) OSP Białe-Szczepanowice

3) OSP Drewnowo-Gołyń

4) OSP Tymianki-Bucie

5) OSP Zawisty-Dworaki

6) OSP Złotki-Przeczki.

Wszystkie jednostki zrzeszone są w Oddziale Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach 118 członków.

Jednostka OSP Boguty-Pianki jest wyposażona w 3 pojazdy specjalistyczne, a OSP w Drewnowie-Gołyniu w 1 pojazd specjalistyczny przygotowany do działań ratowniczo-gaśniczych.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. Ochotnicy zobowiązani są do utrzymania wymaganej gotowości do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz do realizacji zadań związanych z ratownictwem technicznym, chemiczno-ekologicznym, ratowniczym i medycznym.