I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) oraz § 16 Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 11 czerwca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

             przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) oraz § 16 Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 23 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

             przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

Informacja o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boguty-Pianki

Informuję, że zgodnie z Postanowieniem Nr. 319/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2024r. pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Bogutach-Piankach odbędzie się w dniu 6 maja 2024r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach przy ul. Jana Pawła II 45

Ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie Sesji.

2. Omówienie wyników wyborów.

3. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

4. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy.

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
    w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;

  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. a) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

  2. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

- bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. "Solidarności" 61 w Warszawie - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: //events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95">https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 23 luty 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

             przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 22 stycznia 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

             przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXIX sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 29 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

                   przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 11:00.

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXVIII sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 1 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

              przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.