POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

INFORMUJE

 

o możliwości ubiegania się o środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych, tj.:

 

 

  • bon na zasiedlenie (wniosek składa osoba bezrobotna),

kwota bonu – 8.000,00 zł, środki w ramach Funduszu Pracy, rezerwy ministra właściwego ds. pracy oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek składa osoba bezrobotna),

kwota dotacji – 25.000,00 zł, środki w ramach Funduszu Pracy oraz rezerwy ministra właściwego ds. pracy

 

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wniosek składa przedsiębiorca),

kwota refundacji na jedno stanowisko – 30.000,00 zł, środki w ramach Funduszu Pracy oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej pod linkiem

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy

w Ostrowi Mazowieckiej:

bon na zasiedlenie – pokój 20 – tel. 507 106962,

jednorazowe środki – pokój 21 – tel. 508 027515

refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - pokój 21 – tel. 508 027491

 

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z
terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony orzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Gmina Boguty-Pianki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości do 35 000,00 zł

 

Tablica wfosigw nfosigw1

Gmina Boguty-Pianki informuje, że w dniu 15 września 2022 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” - II część: „Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach‐Piankach”. Termin składania ofert: do 3 października 2022 r. do godz. 11:00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://boguty-pianki.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/648348/wykonanie_prac_projektowych_i_robot_budowlanych_wchodzacych_w_za

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

              Wójt                    

Jędrzej Michał Drewnowski