Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXIII sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 30 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

 

                       przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXII sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 14 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

 

                       przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 09:00.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXI sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 08 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

                       przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

Sołectwo Data szczepienia
Białe-Misztale 13.02.2023
Białe-Kwaczoły 13.02.2023
Białe-Szczepanowice 13.02.2023
Boguty-Milczki 21.02.2023
Boguty-Rubiesze 21.02.2023
Boguty-Pianki 16.02.2023
Boguty-Żurawie 17.02.2023
Drewnowo-Gołyń 23.02.2023
Drewnowo-Lipskie 14.02.2023
Drewnowo-Ziemaki 14.02.2023
Godlewo-Łuby 14.02.2023
Godlewo-Baćki 24.02.2023
Kamieńczyk-Ryciorki 15.02.2023
Kamieńczyk Wielki 15.02.2023
Kunin-Zamek 15.02.2023
Kutyłowo-Skupie 22.02.2023
Kutyłowo-Perysie 22.02.2023
Kraszewo-Czarne 23.02.2023
Szpice-Chojnowo 15.02.2023
Trynisze-Kuniewo 21.02.2023
Trynisze-Moszewo 21.02.2023
Tymianki-Adamy 20.02.2023
Tymianki-Bucie 20.02.2023
Tymianki-Okunie 20.02.2023
Złotki-Przeczki 22.02.2023
Złotki-Starowieś 22.02.2023
Zabiele-Pikuły 23.02.2023
Zawisty-Dworaki 24.02.2023


Animals Usługi Weterynaryjne
07-325 Boguty Pianki, ul.Targowa 2A
tel : 539-381-513

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26 Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 05 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26 Statutu Gminy Boguty-Pianki

( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 30 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.