Finanse

Podatek leśny na terenie Gminy Boguty-Pianki w 2023 roku wynosi 46,6972 zł.

W 2023 roku stawkę podatku leśnego określa uchwała nr 222/XXIX/22 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2023 rok.
Źródło: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13571/

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. 2022 poz. 996)
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000996

Aktualna deklaracja na podatek leśny wraz z informacją w sprawie podatku leśnego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Podatek leśny na terenie Gminy Boguty-Pianki w 2019 roku wynosi – 42,236 zł.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001682/U/D20021682Lj.pdf
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2018 poz. 1005)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001005/O/M20181005.pdf

 

pdfDeklaracja na podatek leśny

pdfInformacja w sprawie podatku leśnego