Finanse

Podatek leśny na terenie Gminy Boguty-Pianki w 2019 roku wynosi – 42,236 zł.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001682/U/D20021682Lj.pdf
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2018 poz. 1005)
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001005/O/M20181005.pdf

 

pdfDeklaracja na podatek leśny

pdfInformacja w sprawie podatku leśnego