Ogłoszenia

Informacja o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boguty-Pianki

Informuję, że zgodnie z Postanowieniem Nr. 319/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2024r. pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Bogutach-Piankach odbędzie się w dniu 6 maja 2024r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach przy ul. Jana Pawła II 45

Ustalony przez Komisarza Wyborczego porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie Sesji.

2. Omówienie wyników wyborów.

3. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

4. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy.

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.