Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 18 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Boguty-Pianki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania uwag i propozycji, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach;

b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki;

c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej https://boguty-pianki.bipgmina.pl/ oraz informacji na stronie internetowej https://www.boguty-pianki.pl/;

Składanie uwag i propozycji do projektu statutu w terminie od 18 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. odbywa się:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej https://www.boguty-pianki.pl/ oraz https://boguty-pianki.bipgmina.pl/ na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Sekretariacie Urzędu Gminy Boguty-Pianki (pokój nr 107), w godzinach pracy urzędu lub nadesłanie formularza konsultacji pocztą na adres: Urząd Gminy Boguty-Pianki, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki (liczy się data dostarczenia przesyłki do Urzędu Gminy).

Więcej informacji na stronie https://boguty-pianki.bipgmina.pl/

stopka 1 stopka 1 stopka 1

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np. w nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00, tel. 86 277 50 72 lub 86 277 50 88,
adres: Urząd Gminy Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty-Pianki

pokój nr 102 lub nr 10

 

Zapraszamy!

podziel się tą  informacją z Sąsiadem!

 

stopka 1

Dotychczas sprawami dotyczącymi rejestracji i identyfikacji koniowatych zajmował się Polski Związek Hodowców Koni. Obecnie, zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, centralną bazę danych będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            W celu załatwienia spraw związanych z identyfikacją i rejestracją koniowatych od 6 stycznia 2023 r. posiadacz/ właściciel zwierzęcia będzie potrzebował numeru ewidencji producentów nadawany przez ARiMR.

            Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji koniowatych dotyczą obowiązku:

– rejestracji siedziby stada posiadaczy/ właścicieli koniowatych, poprzez złożenie wniosku o nadanie numeru siedziby stada przez ARiMR w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (dla osób, które obecnie posiadają koniowate), lub nie później w dniu wprowadzenia pierwszego koniowatego do siedziby stada (wymóg dotyczy tych, którzy nie są w posiadaniu koniowatego);

– zgłaszania urodzenia zwierząt. Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek dokonać rejestracji w ARiMR w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia zwierzęcia;

– rejestracji przemieszczenia koniowatych w ARiMR, jeśli w nowym miejscu przebywa powyżej 30 dni (jak dotychczas zmian właścicieli dokonujemy w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni);

– rejestracji dokumentów koni sprowadzonych do Polski lub wydanych przez zagraniczne podmioty w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni (obecnie 30 dni);

– rejestracji w komputerowej bazie danych numerów PESEL właścicieli i posiadaczy koniowatych;

– rejestracji podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;

– rejestracji licencji FEI (w Polsce PZJ) w komputerowej bazie danych poprzez OZHK/WZHK.

            Wnioski/ zgłoszenia do centralnej bazy danych prowadzonej przez ARiMR w wersji papierowej lub elektronicznej posiadacz koniowatego będzie mógł składać do 31 grudnia 2025 r. Po tym terminie wnioski będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej.

            Wydawanie dokumentów identyfikacyjnych nadal będzie prowadzone przez Związek Hodowców Koni. W szczególnych przypadkach zgłoszenia urodzenia koniowatych w imieniu posiadacza będzie można dokonać za pośrednictwem Związku Hodowców Koni, ale może się to wiązać z dodatkowymi opłatami.

            Centralna baza koniowatych umożliwi ARiMR weryfikację wniosków i prowadzenie kontroli administracyjnej spełnienia wymagań oraz obowiązków w zakresie posiadanej obsady zwierząt.

         Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/od-6-stycznia-zmiany-w-zasadach-rejestrowania-i-znakowania-zwierzat

grafika ops

  

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach- Piankach uprzejmie informuje, że osoby najbardziej potrzebujące zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2021 PLUS proszone są o zgłaszanie się od 1 lutego 2023 r. w  celu otrzymania "Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej". Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie może przekroczyć 1320 zł – na osobę w rodzinie, bądź 1707,20 zł na osobę samotnie gospodarującą.

            Zainteresowani pomocą żywnościową powinni złożyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny netto za miesiąc styczeń 2023 r.  Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach- Piankach.


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bogutach- Piankach

Anna Bogucka

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Urząd Gminy w Bogutach-Piankach informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 r. można składać wnioski o pierwszy lub ponowny zakup preferencyjny węgla.