Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+

W ramach realizacji projektu pn. „ Łagodzenie skutków pandemii w grupach wysokiego ryzyka – osoby 60+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
udziela
wsparcia informacyjno – doradczego dla osób starszych
i opiekunów osób niesamodzielnych

 

stacjonarny dyżur pełniony jest w każdą środę w godz. 1530 - 1730
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach

z możliwością konsultacji bezpośrednio w domu osoby starszej/opiekuna
po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (tel. 862775073 lub 502435284).
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania.