Wspólne działanie grupy seniorów, ale i współpraca instytucjonalna  w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” owocuje kolejnymi wydarzeniami. Wśród uczestników projektu w Gminie Boguty-Pianki znalazła się lokalna poetka Pani Bożena Boćkowska.  27. października 2022r. w ramach inicjatywy oddolnej seniorzy przygotowali we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bogutach-Piankach spotkanie autorskie z Panią Bożeną. Uczniowie klas 0-III oraz klasy starsze wzięły aktywny udział i chętnie wysłuchały snutej bogato opowieści i  prezentowanej twórczości Pani Bożeny.
 

Taniec i zabawa to też jest sposób na łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”. I wszystko wskazuje na to że jest to bardzo dobry sposób. Dlatego 10. października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyła się potańcówka „jak za dawnych lat”. Oprócz seniorów uczestniczących w projekcie w spotkaniu uczestniczyli licznie również goście z terenu gminy Boguty-Pianki. Podczas potańcówki grupa seniorów uczęszczająca na zajęcia taneczne zaprezentowała nabyte umiejętności. Była satysfakcja i szacunek widzów. Wszyscy obecni na spotkaniu mieli także okazje uczestniczenia we wspólnym korowodzie i tańcu którego wodzirejem była animatorka zajęć tanecznych Pani Bożena Jakubczyk.

Projekt badawczy „Łagodzenie skutków pandemii wśród grupy wysokie4go ryzyka – osoby 60+” realizowany w Gminie Boguty-Pianki przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wszedł już etap pierwszych podsumowań. W związku z tym 20 września w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie monitorujące, w którym oprócz seniorów czyli w tym przypadku uczestników badań, uczestniczyli jego realizatorzy.  

I spacer tematyczny Zuzela Andrzejewo "Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

II spacer tematyczny skansen Ciechanowiec