Wójt Gminy Boguty-Pianki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach serdecznie zapraszają na seans filmowy w kinie plenerowym, który odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 20:00 na placu za Urzędem Gminy. 🍿🍿🎬🎬🎥🎥W przypadku deszczu wydarzenie zostanie przeniesione na halę sportową w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach.

I spacer tematyczny Zuzela Andrzejewo "Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

II spacer tematyczny skansen Ciechanowiec

Dnia 20.06.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyło się spotkanie seniorów uczestniczących w projekcje „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka- 60+. Model wsparcia lokalnego” z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z Ostrowi Mazowieckiej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy doradztwa emerytalnego: korzystnego wieku przejścia na emeryturę oraz kontynuowania pracy po uzyskaniu wieku emerytalnego. Dodatkowo zostały omówione aspekty ubezpieczenia rolników przed wypadkami, formy zgłaszania wypadków w pracy na gospodarstwie rolnym. Przedstawiciele KRUS opowiedzieli zebranym seniorom o możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych organizowanych przez KRUS oraz o innych zmianach i regulacjach prawnych dotyczących ubezpieczenia rolników. W końcowej części spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali broszury oraz ulotki informacyjne dotyczące poruszanych na spotkaniu tematów. Burzliwa dyskusja i wiele pytań do prowadzących potwierdzają duże zainteresowanie seniorów z Gminy Boguty-Pianki tematami doradztwa emerytalnego.