W związku z ogłoszonym stanem epidemii i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa pracownicy Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach nie będą dokonywać odczytów wskazań wodomierzy.

Wszelkie należności finansowe – w tym wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi NALEŻY DOKONAĆ za pośrednictwem banku, poczty bądź drogą elektroniczną.