Ogłoszenia

Komunikat Starosty Ostrowskiego

dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz działając na podstawie
art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Ostrowski informuje, że od dnia
3 listopada do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonu, e-maila oraz poza lokalem punktu.

Sposób skorzystania z porady prawnej:

  1. osoba potrzebująca pomocy proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  (29) 645 71 01 wew. 22
   w godz. od 7.00-12.00 i od 12.30 -17.00 od poniedziałku do piątku,

  2. w celu otrzymania porady należy wypełnić i przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku
   o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
   na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 29 645 71 01.

Wniosek MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według powyższego wzoru
i przekazać do urzędu dostępnymi środkami komunikacji.
Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

UWAGA: W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie przez telefon (29) 645 71 01 wew. 22 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-12.00 i od 12.30 -17.00,

  1. po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku zostaną Państwo poinformowani o terminie i formie udzielenia porady. Porad udziela się w godzinach sprawowania dyżurów, tj. zgodnie
   z harmonogramem,

  2. po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (29) 645 71 01 wew. 22 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego zapisu umówienia wizyty na stronie https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/ostrowski

O przywróceniu udzielania porad osobiście w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
i mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 2020 r.
poinformuję odrębnym Komunikatem.

Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (pobierz)

Anonimowa opinia (pobierz)

Harmonogram (pobierz)