Komunikat Starosty Ostrowskiego

dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego

Urząd Gminy Boguty-Pianki informuje, że w dniach środa i piątek w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze znajdującym sie w Ośrodku Zdrowia w Bogutach-Piankach pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego będzie pomagał przy zgłaszaniu bydła do rejestru przez IRZ.

Poszukujemy osoby chętnej do opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Opiekun ustanowiony przez sąd sprawuje:

  • pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną - opiekun musi zarządzać finansami osoby objętej opieką, zadbać o to aby miała zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych osób, opiekun może starać się o umieszczenie, w razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, np. szpitalu.
  • zarząd nad jego majątkiem - dbanie o majątek,
  • reprezentuje go wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna.