Zapraszamy na spotkanie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem, które odbędzie się 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach o godz. 15.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia z dnia 9 czerwca 2011 roku ( tekst jednolity- Dz.U.2019 r. poz. 1111, poz. 924)

Infomujemy, iż w przyszłym tygodniu nastąpiła zmiana dnia, w którym możliwe jest skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki.

Dyżur odbędzie się w poniedziałek dnia 19 sierpnia 2019 r. w godzinach 8.00-10.00.

Dnia 22.08.2019 r. o godz. 1200 na sali sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat „Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy" organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego zostało przygotowane badanie transportowe mające na celu zdiagnozowanie potrzeb lokalnych w zakresie komunikacji kolejowej na linii nr 34 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka - Małkinia.