Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXII sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 14 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

 

                       przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 09:00.