W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, przekazujemy pismo w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

pdfPismo Marszałka Województwa

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka wordAnkieta

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.

W związku z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowi Mazowieckiej Starosta Ostrowski informuje o przejściowych utrudnieniach w obsłudze Pacjentów.

Od 2019 roku Urząd Gminy Boguty-Pianki rusza z nowym projektem jakim jest bezpłatny System Powiadomień SMS. System ten ma na celu powiadamianie mieszkańców o nadchodzącym w gminie zagrożeniu lub wydarzeniu.