Ogłoszenia

Informujemy o obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:

  • narodzin dziecka
  • śmierci domownika/użytkownika
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości

indeks.jpg

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
  • do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty

Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja dotycząca śmierci mieszkańca, deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.