Czyste Powietrze

stopka 1

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Forma i wysokość wsparcia w programie zależą od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna dotacja wynieść może do 136 200 złotych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 r.

Więcej informacji na stronie programu

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w gminie Boguty-Pianki:

Urząd Gminy Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty-Pianki

pokój nr 102 lub nr 10

tel. 86 277 50 72 lub 86 277 50 88

Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy Boguty-Pianki tj. poniedziałek - piątek od 8.00 do 10.00.

 

Realizacja programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Boguty-Pianki - stan na dzień 31.03.2024 r.

 

Liczba złożonych wniosków 76
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 31
Kwota wypłaconych dotacji 1 156 849,35 zł

 

Broszura informacyjna: