Ogłoszenia

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Przebudowy odcinków dróg, budowa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, wsparcie finansowe na założenie firmy, a także rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej to przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych przez beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

W latach 2016-2018, tzw. „I kamień milowy” w LGD w okresie programowania 2014-2020 pomoc finansową uzyskało wielu wnioskodawców z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w tym samorządy gminne i powiatowy. Wnioski beneficjentów o udzielenie pomocy dotyczyły operacji składanych w ramach przedsięwzięć:

 • P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
 • P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,
 • P.4 „ Wsparcie dla infrastruktury społecznej i drogowej”.

W latach 2016-2018 LGD „ZIELONE SIOŁO” ogłosiło 8 naborów wniosków
na ww. przedsięwzięcia. Łączna kwota pomocy, którą beneficjenci uzyskali za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia to blisko 2 mln 600 tys. zł.

W ramach przedsięwzięcia P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” oraz P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” dofinansowanie uzyskały projekty polegające na rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich lub rozwoju istniejących już firm.

Do dziś instytucja wdrażająca – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisała umowy z naszymi wnioskodawcami na łączną kwotę blisko 730 tys. zł. W ramach tych środków powstaną lub rozwiną swoją działalność następujące firmy:

 • „SERINUS” z siedzibą w Małkini Górnej, która będzie świadczyła usługi turystyczne, edukacyjne i rekreacyjne,
 • „Mobilne studio muzyczne” w Sagajach, które będzie zajmowało się działalnością koncertową, aranżacją i produkcją muzyczną,
 • „Strefa komfortu” w Ugniewie, która będzie świadczyła usługi fryzjerskie
  i kosmetyczne z dojazdem do klienta,
 • warsztat samochodowy w Daniłowie, w którym będą prowadzone naprawy pojazdów, wulkanizacja, lakiernictwo,
 • Hotel pracowniczy ORION w Starym Lubiejewie, który wyremontuje i zmodernizuje pokoje hotelowe oraz założy instalację solarną,
 • firma „AGRO-HANDEL” w Szulborzu Wielkim, która wybuduje altanę do organizowania imprez plenerowych, zagospodaruje przyległy teren i założy instalację solarną,
 • pracownia tapicerska „Magmeb” w Małkini Górnej, która wykona prace budowlane związane z powiększeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb pracowni oraz zamontuje kolektory słoneczne.

 

W ramach przedsięwzięcia P.4 „Wsparcie dla infrastruktury społecznej i drogowej”
na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” zrealizowano lub jest w trakcie realizacji wiele zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1 mln 865 tys. zł związanych z przebudową odcinków dróg gminnych i powiatowej oraz rozwojem infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, tj.:

 • Gmina Nur wybudowała zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym
  w miejscowości Nur,
 • Gmina Ostrów Mazowiecka przebudowała świetlicę wiejską w miejscowości Nagoszewo,
 • Gmina Andrzejewo zagospodarowała centrum miejscowości Andrzejewo,
 • Gmina Nur wybudowała siłownie zewnętrzne w miejscowości Nur,
 • Gmina Stary Lubotyń przebudowała odcinek drogi gminnej Gumowo-Gawki,
 • Gmina Boguty-Pianki przebudowała fragmentu dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity,
 • Gmina Brok przebudowała ulicę Jana Kołątaja w Broku,
 • Gmina Wąsewo przebudowała fragment drogi gminnej w miejscowości Zastawie,
 • Gmina Małkinia Górna przebudowała odcinek drogi gminnej relacja Treblinka – Grądy,
 • Gmina Zaręby Kościelne przebudowała i rozbudowała fragment drogi Skłody-Średnie – Skłody-Stachy,
 • Powiat Ostrowski przebudował odcinek drogi powiatowej Wąsewo – Dalekie - Jelenie,
 • Gmina Szulborze Wielkie wybuduje drogę gminną w miejscowości Mianówek.

 wąsewo

 Odcinek drogi Wąsewo-Dalekie-Jelenie

 

nur

Zejście do rzeki Bug w Nurze

 

Aktywizacja

LGD „ZIELONE SIOŁO” w latach 2016-2018 prowadziła liczne działania dotyczące informowania o obszarze LGD, związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją takie jak:

 • organizacja szkoleń dotyczących zasad i możliwości ubiegania się o dofinasowanie za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia oraz sposobu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy,
 • warsztaty dla mieszkańców obszaru LGD służące kultywowaniu tradycji świątecznych, a także nauce i rozwijaniu zdolności związanych z rękodziełem ludowym,
 • organizacja konkursów plastycznych dla dzieci, kulinarnych oraz związanych z wiedzą o LGD „ZIELONE SIOŁO”,
 • wydawanie ulotek promocyjnych o działalności LGD i planowanych naborach wniosków,
 • organizacja spotkań wigilijnych członków naszego Stowarzyszenia oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego.

Ponadto braliśmy udział w szkoleniach i konferencjach mających na celu promocję dziedzictwa kulinarnego naszego obszaru oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Co roku uczestniczyliśmy w festynach plenerowych organizowanych przez nasze Gminy i Powiat Ostrowski, na których kontynuowaliśmy promocję wizerunku LGD „ZIELONE SIOŁO” jako Stowarzyszenia kultywującego tradycje kulinarne i promującego zdrową, ekologiczną żywność wytwarzaną według tradycyjnych receptur. Każdego roku zgłaszamy mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do Konkursu o Lur Marszałka Woj. Mazowieckiego, dzięki czemu domowe, kulinarne wyroby uzyskały nagrody i wyróżnienia.

ciechanowiec

Warsztaty bożonarodzeniowe w Ciechanowcu
 

nagoszewka

Konkurs plastyczny dla dzieci podczas Dożynek Gminnych w Nagoszewce

 

Projekt współpracy

W październiku ubiegłego roku zakończyliśmy realizację projektu współpracy pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”, którego celem była promocja obszarów partnerskich poprzez poznanie walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także aktywizację społeczności lokalnych. Partnerami projektu była: LGD „Kurpsie Razem” z Myszyńca i LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna. Środki na realizację projektu pozyskaliśmy w ramach LSR na lata 2014-2020 w kwocie ponad 30 tys zł.

W ramach zadania we wrześniu ubiegłego roku w pracowni gastronomicznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne. Celem warsztatów była promocja i kultywowanie kulinarnego dziedzictwa obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz partnerskich LGD. Uczestniczki warsztatów posiadły wiedzę i praktyczne umiejętności przyrządzania potraw charakterystycznych dla obszarów partnerskich Lokalnych Grup Działania. Prezentowano sposób przyrządzania naszego „Kugla”, kurpiowskich „Fafernuchów” oraz „Szlachcianki – jajecznicy z Troszyna”.

W dniach 28 września – 1 października 2018 r. uczestniczyliśmy w Targach Smaki Regionów 2018” w Poznaniu. Na przygotowanym wspólnie z partnerami projektu stoisku promocyjnym prezentowaliśmy produkty lokalnych wytwórców i producentów, zarówno rękodzielnicze jak i kulinarne.

Ponadto w ramach projektu opracowaliśmy i wydaliśmy publikację kulinarną „Smaki z Zielonego Sioła i nie tylko … Lokalne potrawy z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz obszarów LGD partnerskich: „Kurpsie Razem”, „Zaścianek Mazowsza”.poznaniu            poznani 2

Targi „Smaki Regionów 2018” w Poznaniu – wspólne stoisko partnerów projektu

 

małkinia

Warsztaty kulinarne w Małkini Górnej

 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”

W roku ubiegłym rozpoczęliśmy budowę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. W ramach tego przedsięwzięcia zgłosiliśmy na listę Sieci gospodarstwa wytwarzające zdrową, ekologiczną żywność, tj.: Firmę FAMIGO z Rososzy, Gospodarstwo Ekologiczne p. Farat z Rososzy, Gospodarstwo Pasieczne p. Pędzicha z Komorowa.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” uzyskaliśmy dotację w wysokości 10 tys. zł. W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenie na temat funkcjonowania Sieci i zasad uczestnictwa. Spotkanie miało miejsce w Ośrodku „Binduga” w Broku. Braliśmy udział w imprezach plenerowych odbywających terenie powiatu ostrowskiego (Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie, Dni Kukurydzy w Andrzejewie, Dożynki Powiatowe w Zuzeli, Dożynki Gminne w Starej Grabownicy), podczas których przeprowadziliśmy konkursy Wiedzy o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Ponadto wydaliśmy ulotkę promocyjną, nagraliśmy relację filmową z realizacja zadania. Przedsięwzięcie zakończyliśmy wpisaniem na listę członków Sieci Gospodarstwo Agroturystycznego DAJANA w Broku, Gospodarstwo Ekologicznego p. Mierzejewskich z Wiśniewa, Pensjonat NADRZECZE w Broku oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn” i hodowla ryb w Ołtarzach Gołaczach.

grabownica

Dożynki Gminne w Starej Grabownicy

 

brok binduga

Szkolenie nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
w „Bindudze” Broku

 

 

W imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO”

Prezes Adriana Rukat

 

wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

 • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07-325 Boguty-Pianki
 • tel. (86) 277 50 03
 • kontakt@boguty-pianki.pl
 • od poniedziałku
  do piątku - 7:30 - 15:30