Ogłoszenia

We wtorek 25 czerwca 2019 roku od godz. 10.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach gościł BUS 500 PLUS promujący rządowy program ‘’Rodzina 500 plus”.

Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego razem z pracownikami OPS odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące zasad ubiegania się o świadczenie wychowawcze w ramach programu ‘’Rodzina 500 plus”.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w wersji papierowej w urzędzie. Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy (z wyrównaniem od lipca) wniosek można złożyć w lipcu, sierpniu lub wrześniu.

Od 1 lipca 2019 roku ważne zmiany w Programie Rodzina 500 +:

  • zniesienie kryterium dochodowego - świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny
  • uproszczona procedura - urząd nie będzie wydawał już decyzji administracyjnych, jedynie informację
  • dłuższy czas wypłaty świadczenia - nowy okres świadczeniowy Rodzina 500 + trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r.
  • dłuższy czas na złożenie wniosku - rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku

Zapraszamy do składania wniosków.