Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach- Piankach nadano nowy sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, którą celebrowali
ks. biskup Stanisław Stefanek oraz ks. proboszcz Stanisław Mikucki. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły.

Medale Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody przyznaje co roku Kapituła, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, dokonując wyboru spośród zgłoszonych kandydatur.