Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego.

Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków o świadczenie „Dobry start” oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bogutach- Piankach uprzejmie informuje, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start  dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/2021- rok bazowy 2019.

W poniedziałek, 22 czerwca br. Nastąpiło uroczyste zakończenia realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. Wojewódzkiej Nr 694” wykonywanego w ramach „FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Marcin Grabowski, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek oraz Radna Powiatu Ostrowskiego Pani Eliza Drewnowska.

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Szanowni mieszakańcy i ludzie dobrej woli! 

 

Kierując się potrzebą serca i ludzkiej solidarności proszę Państwa o pomoc osobie samotnej poszkodowanej w wyniku pożaru domu, który miał miejsce 31 maja 2020 roku. Pożar strawił dobytek całego życia. W jednej chwili Pan Tadeusz pozbawiony został dachu nad głową, jak również wszystkiego co znajdowało się w budynku.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady takie jak folia rolnicza, siatki i sznurki czy opakowania po nawozach, na przykład przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Popyt na odpady, także te rolnicze, spowodował, że przez wiele lat były odbierane bezpłatnie. Czasy, kiedy były za darmo odbierane przez firmy recyklingowe, są już przeszłością, co dało się odczuć w ostatnich latach. Od dawna w ogólnopolskich mediach słychać o coraz większych problemach. Rolnicy niebawem staną przed koniecznością ponoszenia opłat za odbiór i utylizację folii, worków po nawozach, a nawet siatki do owijania balotów słomy i siana.

Spółka Gaz-System przekazała 30 000,00 zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla dzieci z Gminy Boguty-Pianki.

na str

Gmina Boguty-Pianki otrzymała dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Boguty-Pianki” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.