Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 11 listopada w Bogutach-Piankach odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz mieszkańcy gminy Boguty-Pianki.

 Wójt Gminy Boguty-Pianki zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi komputerów.

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Boguty-Pianki

Gorące lato przypomniało wszystkim, jak bezcennym i ważnym surowcem jest woda. Przeciągające się upały i susza, powodują istotne zwiększenia zużycia wody szczególnie w gospodarstwach rolnych.

Z pośród trzech Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Boguty-Pianki największym tego typu obiektem jest hydrofornia w Zawistach-Dworakach. Obejmuje ona swym zasięgiem 34 miejscowości w tym także w gminach Klukowo i Czyżew w województwie podlaskim. Cały obszar do którego dostarczana jest woda poprzez sieć wodociągową wynosi blisko 92 km2.

Ulica Aleja Papieża Jana Pawła II, główna ulica wiodąca przez Boguty-Pianki i Boguty-Żurawie, a jednocześnie droga wojewódzka nr 690, została w ostatnich miesiącach gruntownie przebudowana. To inwestycja niezwykle oczekiwana i potrzebna. Zakres prac był bardzo szeroki i objął między innymi budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części kolidującej sieci wodociągowej.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii ze "Spotkania pod wiatrakiem"!

Wójt Gminy Boguty-Pianki zawiadamia, o możliwości składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.

15 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.