Medale Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody przyznaje co roku Kapituła, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, dokonując wyboru spośród zgłoszonych kandydatur.