Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach- Piankach nadano nowy sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, którą celebrowali
ks. biskup Stanisław Stefanek oraz ks. proboszcz Stanisław Mikucki. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły.

Medale Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody przyznaje co roku Kapituła, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, dokonując wyboru spośród zgłoszonych kandydatur.

Od 2019 roku Urząd Gminy Boguty-Pianki rusza z nowym projektem jakim jest bezpłatny System Powiadomień SMS. System ten ma na celu powiadamianie mieszkańców o nadchodzącym w gminie zagrożeniu lub wydarzeniu.

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.

W związku z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowi Mazowieckiej Starosta Ostrowski informuje o przejściowych utrudnieniach w obsłudze Pacjentów.