na str

Gmina Boguty-Pianki otrzymała dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Boguty-Pianki” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej publikujemy pakiet materiałów informacyjnych nt. koronawirusa.

W grudniu, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach- Piankach, trafiło nowe wyposażenie. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na potrzeby jednostki zakupione zostało 12 kompletów specjalistycznego umundurowania typu RAPTOR NXT. Jest to ultralekkie ubranie specjalne o komfortowym i ergonomicznym kroju. Jest to także element stopniowego zastępowania wysłużonych i zużytych ubiorów nowymi, które są wyprodukowane zgodnie z nowym wzorem, zawartym w rozporządzeniu MSWiA.

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Przebudowy odcinków dróg, budowa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, wsparcie finansowe na założenie firmy, a także rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej to przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych przez beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 11 listopada w Bogutach-Piankach odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz mieszkańcy gminy Boguty-Pianki.

 Wójt Gminy Boguty-Pianki zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi komputerów.

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Boguty-Pianki

Gorące lato przypomniało wszystkim, jak bezcennym i ważnym surowcem jest woda. Przeciągające się upały i susza, powodują istotne zwiększenia zużycia wody szczególnie w gospodarstwach rolnych.

Z pośród trzech Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Boguty-Pianki największym tego typu obiektem jest hydrofornia w Zawistach-Dworakach. Obejmuje ona swym zasięgiem 34 miejscowości w tym także w gminach Klukowo i Czyżew w województwie podlaskim. Cały obszar do którego dostarczana jest woda poprzez sieć wodociągową wynosi blisko 92 km2.