Pomoc społeczna

Świadczenia wychowawcze „500+”  to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci.
Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2134):

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Na drugie i kolejne dziecko rodzice świadczenie otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
 • Internetowy wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.
wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

 • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07-325 Boguty-Pianki
 • tel. (86) 277 50 03
 • kontakt@boguty-pianki.pl
 • od poniedziałku
  do piątku - 7:30 - 15:30