Ogłoszenia

12 czerwca został dokonany odbiór techniczny drogi w Zawistach-Witach, Wykonawcą przebudowy drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z.o.o. z Wysokiego Mazowieckiego. Całkowity koszt wykonanych prac wynosił 346 848,81 zł. Część z poniesionych nakładów w kwocie 172 908 zł zostanie pokryta z dotacji pochodzącej z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze funkcjonowania LGD „Zielone Sioło”. W ramach zadania przebudowano drogę na 2 odcinkach w miejscowości Zawisty-Wity o łącznej długości 380 mb, przebudowano także skrzyżowanie z drogami publicznymi oraz wykonano umocnienie skarp przepustu drogowego.

 

wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

  • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
    07-325 Boguty-Pianki
  • tel. (86) 277 50 03
  • kontakt@boguty-pianki.pl
  • od poniedziałku
    do piątku - 7:30 - 15:30