Ogłoszenia

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY BOGUTY-PIANKI

z dnia 6 maja 2020 r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 6 maja 2020 roku istnieje możliwość otwarcia oddziału przedszkolnego przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach mamy zdecydować o ewentualnym jego otwarciu. Dyrektor Szkoły przeprowadziła rozeznanie wśród rodziców zainteresowanych wysłaniem dziecka do oddziału przedszkolnego, aby na tej podstawie można było ocenić, jak duże jest zainteresowanie i jakie środki bezpieczeństwa będą niezbędne do wprowadzenia. W trosce o zdrowie dzieci i ich rodziców, a także zapewnienie najlepszych warunków opieki nad dziećmi nie planujemy otwarcia oddziału przedszkolnego w terminie określonym przez Radę Ministrów, czyli 6 maja 2020 roku. Natomiast przygotujemy się do otwarcia w pierwszym możliwym terminie uwzględniając zagrożenie epidemiczne.

 

Wójt Gminy Boguty-Pianki

Jędrzej Michał Drewnowski