Ogłoszenia

Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach- Piankach nadano nowy sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, którą celebrowali
ks. biskup Stanisław Stefanek oraz ks. proboszcz Stanisław Mikucki. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły.

Część oficjalna ceremonii odbyła się w szkolnej hali sportowej. Dyrektor szkoły Anna Puciło powitała gości: bp Stanisława Stefanka,
ks. kanonika Stanisława Mikuckiego, Mirosława Grzyba - zastępcę dyrektora ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty, Wójta Jędrzeja Michała Drewnowskiego, dyrektorów szkół z gminy Boguty-Pianki, nauczycieli emerytów, radę pedagogiczną, fundatorów sztandaru, rodziców oraz uczniów.

Podziękowała też sponsorom za okazaną życzliwość i ofiarność w ufundowaniu sztandaru szkoły.

Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru społeczności szkolnej. Dyrektor wręczyła go uczniom z apelem, aby to był symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji. Po zakończeniu ceremonii przekazania odbyło się uroczyste ślubowane uczniów na nowy sztandar.

Na zakończenie uroczystości członkowie szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem Albiny Zakrzewskiej i Izabeli Boguckiej zaprezentowali inscenizację muzyczno-symboliczną ,,Dzieje Polski - droga do wolności”. Przywołali ważne wydarzenia z naszych dziejów oraz z życia Ojca Świętego Jana Pawła II od momentu wyboru na papieża do śmierci.

Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła obchody 100 rocznicy urodzin patrona szkoły.

 

 

wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

  • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
    07-325 Boguty-Pianki
  • tel. (86) 277 50 03
  • kontakt@boguty-pianki.pl
  • od poniedziałku
    do piątku - 7:30 - 15:30