Ogłoszenia

Medale Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody przyznaje co roku Kapituła, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, dokonując wyboru spośród zgłoszonych kandydatur.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Tomasza Boreckiego przyznała sześć Medali za 2018 rok.

23 maja 2019 r. w Bogutach-Piankach uroczyście wręczono kolejne Medale Wiktora Godlewskiego, przyznawane za niecodzienne działania na rzecz przyrody.

Otrzymali je:

 • Paweł Cieśluk, nauczyciel z LO im. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej – za popularyzację wiedzy o ochronie przyrody, w szczególności edukację dzieci i młodzieży;
 • Agnieszka Kryspin – Gałązka, sołtys Rząśnika Majdanu w gm. Wąsewo – za pracę organiczną w propagowaniu zachowań ekologicznych lokalnej społeczności;
 • Nadleśnictwo Borki – za aktywną popularyzację żubra w Puszczy Boreckiej;
 • Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – za działalność na rzecz zachowania bioróżnorodności, badania i edukację przyrodniczą;
 • Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” - za czynną ochronę przyrody;
 • dr Sergiusz Leończyk – medal honorowy za utrwalanie pamięci o Polakach na Syberii.

Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, Starosta Ostrowski i Wójt Gminy Boguty-Pianki. Uroczystość wręczenia Medali odbyła się w scenerii wystawy Tomasza Brańskiego z Białegostoku "Podlasianie karykatura portretowa".

 

 

wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

 • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07-325 Boguty-Pianki
 • tel. (86) 277 50 03
 • kontakt@boguty-pianki.pl
 • od poniedziałku
  do piątku - 7:30 - 15:30