Ogłoszenia

Medale Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody przyznaje co roku Kapituła, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, dokonując wyboru spośród zgłoszonych kandydatur.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Tomasza Boreckiego przyznała sześć Medali za 2018 rok.

23 maja 2019 r. w Bogutach-Piankach uroczyście wręczono kolejne Medale Wiktora Godlewskiego, przyznawane za niecodzienne działania na rzecz przyrody.

Otrzymali je:

  • Paweł Cieśluk, nauczyciel z LO im. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej – za popularyzację wiedzy o ochronie przyrody, w szczególności edukację dzieci i młodzieży;
  • Agnieszka Kryspin – Gałązka, sołtys Rząśnika Majdanu w gm. Wąsewo – za pracę organiczną w propagowaniu zachowań ekologicznych lokalnej społeczności;
  • Nadleśnictwo Borki – za aktywną popularyzację żubra w Puszczy Boreckiej;
  • Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – za działalność na rzecz zachowania bioróżnorodności, badania i edukację przyrodniczą;
  • Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” - za czynną ochronę przyrody;
  • dr Sergiusz Leończyk – medal honorowy za utrwalanie pamięci o Polakach na Syberii.

Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, Starosta Ostrowski i Wójt Gminy Boguty-Pianki. Uroczystość wręczenia Medali odbyła się w scenerii wystawy Tomasza Brańskiego z Białegostoku "Podlasianie karykatura portretowa".