Ogłoszenia

W poniedziałek, 22 czerwca br. Nastąpiło uroczyste zakończenia realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. Wojewódzkiej Nr 694” wykonywanego w ramach „FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Marcin Grabowski, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek oraz Radna Powiatu Ostrowskiego Pani Eliza Drewnowska.

W ramach realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. Wojewódzkiej Nr 694”, Gmina Boguty-Pianki wybudowała drogę, na odcinku o długości 674 mb. Podstawowym celem było podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz poprawę stanu połączeń komunikacyjnych. W zakres inwestycji wchodziło: wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, właściwej podbudowy oraz poboczy i zjazdów oraz umocnienie skarp na części odcinka. Wykonawcą inwestycji była firma P.W. Wikrusz Adam Witkowski z Miedznej.

Nowo wybudowana droga w sposób kluczowy poprawiła dostępność transportową i komunikacyjną dzięki skróceniu dojazdu do miejscowości gminnej, powiatowej i innych obszarów zurbanizowanych, trzem miejscowościom: Tymianki-Adamy, Tymianki-Skóry oraz Tymianki-Bucie

 

Inwestycja sfinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 416 875,00 zł co stanowiło niespełna 70 % wartości zadania wynoszącego 606 898,21 zł.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach.

Na realizacje czeka już kolejna inwestycja z Gminy Boguty-Pianki, która ma szanse uzyskać wsparcie w FDS jeszcze w tym roku. Aktualnie na liście rezerwowej Funduszu znajduje się zadanie: „Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Targowej w miejscowości Boguty-Pianki”. Trudno przecenić rolę FDS w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej, szczególnie w mniejszych samorządach, bez FDS nie powstałyby w takiej skali tak istotne projekty drogowe.

Odsłonięcie pamiątkowego kamienia

Po zakończeniu krótkiej uroczystości na nowym odcinku drogi wszyscy uczestnicy udali się do sąsiedniej miejscowości Tymianki-Bucie, gdzie dokonano symbolicznego odsłonięcia pamiątkowego kamienia, który został zamontowany w miejscu mogiły żołnierskiej z roku 1920 r. Na początku sierpnia 1920 r. poległo i spoczęło tu dwóch nieznanych polskich żołnierzy. Pamiętali o nich przez dziesięciolecia mieszkańcy miejscowości, ale by pamięć nie uległa zatarciu w następnych pokoleniach staraniem mieszkańców i Wójta Gminy Boguty Pianki postanowiono w sposób trwały upamiętnić ich ofiarę złożoną równo 100 lat temu. Przekazywane ustnie informacje o wydarzeniach z wojny polsko-bolszewickiej potwierdziły badania wykonane georadarem, wskazujące jednoznacznie miejsce jamy grobowej.

W tym wydarzeniu licznie wzięli udział mieszkańcy Tymiank-Buci. To właśnie oni zabiegali o upamiętnienie tego miejsca i bardzo aktywnie włączyli się w poprzednich dniach w uporządkowanie miejsca i przygotowanie samej uroczystości.

Bilans 100 lat dzielących nas od wydarzeń wojny bolszewickiej jeżeli chodzi o ich upamiętnienie wygląda tak- 20 lat II Rzeczypospolitej to wielkie staranie o godne pochówki, uporządkowanie cmentarzy i pojedynczych mogił. Potem kolejna wojna i okupacja niemiecka z nowymi mogiłami i nowymi poległymi bohaterami odsuwająca rok 1920 w dalszą przeszłość. Wreszcie pół wieku systemu komunistycznego i czas kompletnego milczenia . Zrobiono wszystko, by zatrzeć ślady tych wydarzeń, ale jak się okazuje ani czas ani zła wola nie są w stanie pokonać lokalnej pamięci.