Ogłoszenia

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady takie jak folia rolnicza, siatki i sznurki czy opakowania po nawozach, na przykład przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Popyt na odpady, także te rolnicze, spowodował, że przez wiele lat były odbierane bezpłatnie. Czasy, kiedy były za darmo odbierane przez firmy recyklingowe, są już przeszłością, co dało się odczuć w ostatnich latach. Od dawna w ogólnopolskich mediach słychać o coraz większych problemach. Rolnicy niebawem staną przed koniecznością ponoszenia opłat za odbiór i utylizację folii, worków po nawozach, a nawet siatki do owijania balotów słomy i siana.

W związku z tym Gmina Boguty-Pianki podjęła działania w celu pozyskania zewnętrznego dofinansowanie, na jednorazowy odbiór tych odpadów, które zalegają u rolników z naszej Gminy.

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ruszył we wrześniu 2019 r. Gmina Boguty-Pianki w lutym tego roku otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji (100 % kosztów kwalifikowanych) w kwocie 104 425,00 zł, na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Boguty-Pianki”.

 

W ramach dotacji, gmina może zebrać prawie 240 ton odpadów takich jak:

1. Folie po sianokiszonkach (z balotów) białe i zielone

2. Folie z pryzm czarne i biało-czarne

3. Folie pochodzenia ogrodniczego i tunelowe

3. Folie transparentne (przeźroczyste) służące do opakowań np. palet itp. w tym folie strecz ( z wyłączeniem folii PCV/PWC i PET tzw. folii szeleszczących )

4. Folie kolorowe grube typu worki foliowe po nawozach

5. Worki i Big-Bagi PP

6. Sznurki PP (czyste, bez zanieczyszczeń słomą, ziemią itp. )

7. Siatki z balotów

 

Odpady są odbierane przez firmę H.B. GROUP Hubert Bąk z Ostrowi Mazowieckiej.

 

Odbierane odpady muszą być posegregowane i bez większych zanieczyszczeń ziemią, słomą i innymi odpadami, ponieważ będą przekazane do dalszego zagospodarowania lub odzysku. Czystość odbieranych odpadów jest szczególnie ważna, także ze względu na to, że możemy odebrać tylko ograniczoną ilość masy odpadów.

Uwaga: Odpad zmieszany i bardzo zanieczyszczony nie są odbierane !