Ogłoszenia

W grudniu, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach- Piankach, trafiło nowe wyposażenie. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na potrzeby jednostki zakupione zostało 12 kompletów specjalistycznego umundurowania typu RAPTOR NXT. Jest to ultralekkie ubranie specjalne o komfortowym i ergonomicznym kroju. Jest to także element stopniowego zastępowania wysłużonych i zużytych ubiorów nowymi, które są wyprodukowane zgodnie z nowym wzorem, zawartym w rozporządzeniu MSWiA.

Nowoczesne ubrania specjalne zabezpieczą dwie drużyny ratowników KSRG w akcjach realizowanych przez dwa samochody bojowe jednocześnie.

 

Dodatkowo w ramach zadania uzupełniono wyposażenie ratownicze jednostki o dwie nowoczesne prądownice o szerokim zakresie prądów gaśniczych.

 

Całość zakupów służyć będzie podczas akcji ratowniczo gaśniczych zapobieganiu, likwidacji oraz ograniczaniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

 

Całkowity koszt to 32 060,00 zł z czego 90 % to jest 28 854,00 zł to dotacja WFOŚiGW w Warszawie, a pozostałe środki zabezpieczył wnioskodawca czyli Gmina Boguty-Pianki.