Ogłoszenia

Ulica Aleja Papieża Jana Pawła II, główna ulica wiodąca przez Boguty-Pianki i Boguty-Żurawie, a jednocześnie droga wojewódzka nr 690, została w ostatnich miesiącach gruntownie przebudowana. To inwestycja niezwykle oczekiwana i potrzebna. Zakres prac był bardzo szeroki i objął między innymi budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części kolidującej sieci wodociągowej.

Oprócz wykonania zupełnie nowej konstrukcji jezdni, użytkownicy drogi mogą już korzystać z wybudowanych po obu stronach jezdni ciągów pieszo- rowerowych. Razem ze zjazdami i zatokami autobusowymi wszystkie nowe elementy infrastruktury zwiększają nie tylko komfort użytkowników, ale także przede wszystkim poprawiają znacząco ich bezpieczeństwo. Inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina Boguty-Pianki na mocy podpisanego porozumienia udzieliła pomocy rzeczowej pokrywając koszty dokumentacji projektowej.

Na wniosek złożony przez Wójta Gminy w trakcie budowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął także uchwałę o przekazaniu 2600 t destruktu asfaltowego, który jest wykorzystany z kolei do gruntownych remontów kilku szutrowych dróg dojazdowych na terenie gminy.

Dobra współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym oraz sprzyjające warunki atmosferycznym pozwoliły na szybsze zakończenie prac budowlanych, których zakończenie pierwotnie było przewidziane na ostatnie dni września.