Ogłoszenia

Wójt Gminy Boguty-Pianki zawiadamia, o możliwości składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.

W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1416032/), ukazał się raport nr 07 potwierdzający wystąpienie na terenie gminy Boguty-Pianki zagrożenia suszą w uprawach rolnych: zbóż,  kukurydzy, roślin strączkowych, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych oraz łąk i pastwisk.

Ogłoszony raport pozwala rozpocząć procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wzory wniosków o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Boguty-Pianki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.boguty-pianki.pl

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki w terminie do dnia 07.08.2019 r.  Jednocześnie informujemy, iż komisja zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu wojewody może dokonać oszacowanie strat wyłącznie przed zbiorem upraw.

Do wniosku należy dołączyć:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2.Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada / paszporty.
Dodatkowo:
1. Polisa ubezpieczeniowa jeżeli uprawy były ubezpieczone

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka wordWniosek o oszacowanie szkód