Ogłoszenia

15 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Gminę Boguty-Pianki reprezentowali: Wójt Jędrzej Michał Drewnowski oraz Skarbnik Mirosława Zbrzeźniak. Ze strony władz Samorządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Jan Augustyniak Radny Województwa Mazowieckiego.

Nasza Gmina uzyskała dofinansowanie na zadania:

 • "Zagospodarowanie skweru przy stawie gminnym w miejscowości Godlewo-Łuby";
 • "Zagospodarowanie skweru przy stawie gminnym w miejscowości Tymianki-Bucie";
 • "Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Tymianki-Adamy";
 • "Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Złotki-Przeczki";
 • "Zagospodarowanie terenów zieleni w sołectwie Boguty-Pianki".

Koszt realizacji jednego projektu wynosi 20 tys zł, a dofinansowanie 50%. Planowany termin realizacji zadań to październik 2019 r.

 

Tego samego dnia podpisano też dwie umowy z Województwem Mazowieckim:

 • Umowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji i założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości powietrza w gminie Boguty-Pianki- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)", koszt realizacji projektu wynosi 
  26 814,00 zł, a dofinansowanie 50%. Termin realizacji zadania to 15 listopada 2019 r.
 • Umowa na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Boguty-Pianki, w zakresie remontu dachu i sufitu strażnicy. Pomoc udzielona zostanie w formie dotacji celowej w kwocie 12 300,00 zł. Termin realizacji zadania to grudzień 2019 r.

 

 

wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

 • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07-325 Boguty-Pianki
 • tel. (86) 277 50 03
 • kontakt@boguty-pianki.pl
 • od poniedziałku
  do piątku - 7:30 - 15:30