Ogłoszenia

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 127 w Bogutach-Piankach członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrowskiego zostali:

1. Pan Rafał Jamiołkowski, lat 27, zam. Michałowo-Wróble 1, 07-325 Boguty-Pianki

2. Pan Jacek Zawistowski, lat 26, zam. Tymianki-Moderki 23, 07-325 Boguty-Pianki

pdf  OBWIESZCZENIE