Bezpłatne porady prawne

 

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki, w każdy czwartek w godzinach 8.30-10.00. 

Godziny i dni udzielania bezpłatnych porad prawnych mogą z przyczyn od nas niezależnych ulegać zmianie.