Gmina

tablica budet pastwa 180x120 bogutypianki

Zadanie zrealizowane przez Gminę Boguty-Pianki z dofinansowaniem z Państwowych Funduszy Celowych

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Targowej w miejscowości Boguty-Pianki
Realizacja 2020/2021

Ulica Nowa posiadała nawierzchnię szutrową zaś remontowany odcinek ulicy Targowej posiadał zniszczoną nawierzchnię asfaltową o zmiennych. W zakres prac weszło wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni z podbudową oraz przebudowa jednostronnego chodnika, miejsc parkingowych i zatok postojowych wykonanych z kostki brukowej. Długość remontowanej drogi to łącznie 490 m. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz poprawę stanu połączeń komunikacyjnych i odprowadzenie wód opadowych poprzez poprawę geometrii i stanu nawierzchni.
Kluczowym elementem inwestycji było zlikwidowanie dużych okresowych zastoin wodnych występujących w czasie obfitych opadów oraz roztopów na ciągach komunikacyjnych ośrodka zdrowia.

DOFINANSOWANIE 449 385,87 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 734 151,80 zł